Databävern 2018 Viktig information för lärare

Obs! Uppdaterad information om tävlingsomgången Databävern 2018: Efter att en elev deltagit i tävlingen och tiden tagit slut, kan hen INTE se sina egna svar och fortsätta tävlingen med hjälp av sin deltagarkod. Däremot kommer  hen kunna göra detta EFTER den 26 november, så spara koden! Om ni vill ge möjlighet att fortsätta lösa uppgifterna direkt efter tävlingen, går det bra att skapa en ny grupp där ni sätter deltagandet som inofficiellt (så det inte påverkar resultatet). Tyvärr kommer dock inte eleven se vilka uppgifter hen redan löst.

Översikt

Den nya bäversajten, där årets tävling kommer att gå av stapeln, under perioden 12-23 november, ligger här:

http://sweden.castor-informatique.fr

För att snabbt se vad det handlar om, välj Öva och klicka på träningstävlingen som ligger där. Annars läs vidare så får du förhoppningsvis veta allt du behöver, tveka inte att kontakta oss annars.

Bakgrund och information om det nya tävlingssystemet

Som vi tidigare nämnde har vi alltså beslutat utnyttja det franska tävlingssystemet till årets bävertävling. Frankrike använder enbart interaktiva uppgifter där eleverna ska ”göra något” istället för att svara på en fråga, och vi tror att era elever kommer älska den här ”nya” bävertävlingen. Samtidigt kommer det i längden bli lättare för oss arrangörer eftersom vi kan dra nytta av det stora jobb som den franska tävlingsorgansisationen lägger ner på uppgifterna. Vi beklagar verkligen att informationen om detta kom så sent, men vi vågade inte lova något innan den svenska anpassningen av systemet var någorlunda klar.

Ramarna för den nya tävlingen är densamma som tidigare: 45 minuter, en elev per dator. Men alla elever, oavsett årskurs, får nu samma 12 uppgifter. Det är dock inte så dumt som det låter: varje uppgift har nämligen tre stegrande svårighetsnivåer som ger olika poäng. Går man i tvåan håller man sig troligtvis på lägstanivån på nästanalla uppgifter. Går man på gymnasiet kommer man antagligen i huvudsak kämpa med de högre nivåerna, men man har ändå oftast nytta av att börja på den lätta nivån för att förstå principen. Man väljer helt fritt i vilken ordning man vill göra uppgifterna och vilka nivåer man provar. Eleven i årskurs 2 kanske tycker en viss uppgift är jätterolig och spenderar hela tävlingstiden på att försöka lösa svåraste nivån på den, och det kan hon ju få göra, eller hur? Vi hoppas inte tävlingsresultatet är det allra viktigaste, för om vi ska vara ärliga så kan det vara svårt även för äldre elever att lägga upp en optimal tävlingstaktik när det finns så många valmöjligheter. Systemet varnar när man suttit länge med samma uppgift, men det kan man förstås ignorera.

Eftersom det är interaktiva uppgifter vet eleven alltid om hen klarat en uppgift eller inte. Och det ger inga minuspoäng att försöka flera gånger! Som ni förstår betyder detta att en del av uppgifterna måste vara riktigt svåra för att särskilja i toppen. Och det är de! Vi kan nästan garantera att ingen elev i Sverige kommer att lösa alla uppgifterna.

Finns det några nackdelar?

Vi har även några farhågor med det nya formatet som vi vill dela med oss av. Eleven märker som sagt om hen klarar uppgifterna, och ser också sin poäng hela tiden. Om det går dåligt finns det viss risk att eleven får en dålig känsla. Det skulle också kunna uppstå ett tryck bland eleverna att berätta sin poäng, vilket inte var fallet i det gamlas ystemet där ni lärare bestämde om och när de skulle få sina resultat. Så vi rekommenderar att ni poängterar att uppgifterna inte är vanliga skoluppgifter som man förväntas klara, utan kluriga utmaningar för en själv. Och naturligtvis att man inte ska övertala någon att berätta sin poäng.

Ett annat potentiellt problem är att uppgifterna aldrig tar slut. Hur duktig man än är så finns det högre nivåer att prova, och alla elever som inte tröttnar kommer att få tidsbrist på slutet. Detta kan antagligen upplevas som stressande för elever som är vana att prestera högt. Och det är förstås frustrerande att tiden kanske tar slut just när man kommit på lösningen. Ett förslag är att ni planerar in en ytterligare 45min-session ganska snart efter tävlingen, så att eleverna får chansen att tänka färdigt, men oberservera då att den gruppen ska skapas som inofficiell (påverkar inte resultatet).

Slutligen kan man möjligen invända att uppgifterna blir lite mer lika varandra när de helt fokuserar på problemlösning och algoritmiskt tänkande. Men vi tror att fördelarna överväger alla dessa nackdelar. Vi tar givetvis tacksamt emot era synpunkter på hur det gick i verkligheten och vi kommer även skicka ut en utvärdering efteråt.

 

Praktisk information

Ni registrerar er på den nya lärarsidan:

http://coordinateur.sweden.castor-informatique.fr

Välj ”Registrera nu” och ange namn, e-postadress och ett lösenord som du väljer själv. Du kommer att få ett e-postmeddelande som tyvärr är på franska men som helt enkelt ber dig validera din e-postadress genom att klicka på länken. Därefter kan du logga in på lärarsidan.

Det första du ska göra är att gå till fliken Skola och trycka på knappen Lägg till en skola. Du får då upp en lista över tidigare anmälda skolor, men om ingen kollega hunnit före dig så kommer du behöva trycka på knappen ”Skapa en ny skola” och fylla i uppgifterna där. (Det är ingen fara om ni skulle råka anmäla er skola dubbelt, det blir bara lite svårare att dela information mellan er i systemet).

Sedan kan du skapa ”grupper” av elever i samma årskurs som ska deltaga samtidigt. Det står väl förklarat på Hjälp-fliken hur detta fungerar, så läs noga där. Det finns tre möjliga ”tävlingar” att välja på:

  • Databävern 2018. Detta är den kommande tävlingen. För att en sådan grupp ska kunna skapas måste datumet ligga under tävlingstiden 12-23 november (i övrigt används datum och tid bara för din personliga planering). Du kan välja mellan ”officiellt deltagande” för en elevgrupp som tävlar, eller ”inofficiellt deltagande” om du eller dina kollegor vill testa utan att hamna i tävlingens resultatlista, eller om du vill låta eleverna fortsätta lösa uppgifterna efter att de redan genomfört tävlingen.
  • Träningsomgång 2016, obegränsad tid. Detta är samma träningsomgång som ligger direkt åtkomlig från huvudsajten, så enda fördelen att skapa en grupp till denna skulle vara att du får testa hur systemet med grupper fungerar.
  • Träningsomgång 2016, på tid. Återigen samma uppgifter men nu med nedräkning av tiden från 45 minuter precis som det kommer vara i den riktiga tävlingen. På träningsomgångarna finns bara inofficiellt deltagande.

När du skapat en grupp kan du välja att skriva ut ett informationsblad där dina koder och annan information står. Du kan också se dina koder i listan över grupper. Den viktigaste koden är åtkomstkoden som du delar ut till eleverna vid träningens/tävlingens början (observera att den endast gäller i 30 minuter från att den använts första gången). Eleven anger åtkomstkoden på huvudsidan (http://sweden.castor-informatique.fr) och skriver sedan in sitt namn för att börja. Observera att eleverna får varsin personlig deltagarkod i början, som de bör anteckna på papper. När eleven är klar kan hon eller han se sina svar samt detaljerade lösningar på problemen, förutsatt att det är en träningssession. Det går också att återvända till svaren vid ett annat tillfälle med hjälp av deltagarkoden, eller i nödfall genom att du som lärare skriver in åtkomstkoden tillsammans din så kallade hemliga kod. Tänk på att aldrig lämna ut den hemliga koden eftersom eleven då kan se resultatet för andra elever. Observera att för själva tävlingen blir inloggning med deltagarkod inte tillgänglig förrän efter tävlingsperiodens slut.

Om ni har kört en träningsomgång och sedan vill fortsätta lösa uppgifterna i lugn och ro, utan att samtidigt behöva se lösningarna, så rekommenderas att helt enkelt starta en ny omgång från Öva-sidan.

Bland de övriga flikarna på lärarsidan kan nämnas ”Elever” där dukan korrigera elevernas namn om något blivit fel och ”Diplom” där det kommer gå att skriva ut diplom (ej aktiverat än).

Lycka till! Hör av er om ni har några frågor! Och sprid gärna information om Databävern till andra lärare om ni tycker det är någonting bra!

Hälsningar
Fredrik, Fredrik och Pär