Information till lärare

På den här sidan kan lärare bekanta sig med tävlingens generella principer och hur man framskrider i Bävertävlingen:

  • Lärarens registrering
  • Tävling
  • Resultaten anländer

Info om varje del finns nedanför. Den ansvariga läraren bör läsa igenom informationen noggrant för att tävlingen skall avlöpa utan problem.

Lärarens registrering

För att delta i tävlingen skall en ansvarig lärare registrera sig i systemet på förhand. Registreringen sker genom att läraren fyller i en nätblankett under länken ’Lärarregistrering’ på huvudsidan. Registreringslänken är endast synlig när registrering är möjlig fram till sista tävlingsdagen.

Under registreringen skall den ansvariga läraren ge

  • sina kontaktuppgifter
  • skolans kontaktinformation
  • en uppskattning av hur många elever som deltar

Registreringen tar bara ett par minuter. Skolans information behövs för att verifiera giltigheten av tävlingsinformationen och för att skicka resultat och eventuella priser. En skola kan ha mer än en ansvarig lärare.

När tävlingen startar får den ansvariga läraren lösenord för de olika tävlingsklasserna (Mini, Benjamin, Cadet, Junior och Senior). Lösenorden behövs när eleverna skall logga in och bör förvaras säkert. Lösenorden kan skrivas ut vid registreringen och de kommer att bli sända till den givna e-postadressen. Elevinformationen är länkad till skolans information via lösenordet.

Tävling

Tävlingen har 15 frågor med flera svarsalternativ (förutom Mini som har 10 frågor), och deltagarna har 40 minuter på sig att svara. Att starta på samma tid eller att hålla koll på tiden är inte nödvändigt, systemet tar tiden för varje enskild elev automatiskt. Det är ändå att föredra att hela klassen tävlar på en gång. Det är möjligt att tävla på vanliga skoldagar från 8 till 17.

Bäver-tävlingen är en individuell insats, och grupparbete eller att hjälpa andra elever är inte tillåtet. Det är tillåtet att hjälpa de yngsta och de som har svårt för svenska språket att läsa uppgiftstexten. Ansvariga lärare bör se till att eleverna besvarar frågorna individuellt och att de inte använder webbläsaren för någonting annat än att delta i tävlingen. Användning av pennor och anteckningspapper är tillåten, men andra hjälpmedel såsom miniräknare är förbjudna.

I början av tävlingen bör läraren se till att alla elever är på startsidan av Bäver-tävlingen och att de inte har förbjudna hjälpmedel eller material framme. Eleverna väljer ”Till tävlingen”-länken på huvudsidan och fyller i sina personuppgifter. Läraren kan hjälpa dem med detta, om det behövs. Läraren skall därefter ge eleverna lösenordet för deras tävlingsklass som de skriver in på blanketten. Efter detta kan de starta tävlingen. Elevuppgifterna är viktiga för att få enskilda resultat och validera tävlingsinsatserna.

Varje fråga har fyra möjliga svarsalternativ, och endast ett är korrekt. Svaret sparas i systemet när eleven trycker på ”Svara”-knappen efter att ha valt ett svarsalternativ. Ifall eleven inte vill svara på en fråga kan man hoppa till nästa fråga genom att klicka på ”Nästa” och komma tillbaka till frågan senare. Det är också möjligt att ändra svaret senare genom att klicka på frågans nummer, välja ett annat svar och klicka ”Svara”. Tävlingen kan avslutas genom att klicka på ”Avsluta tävling”  i övre högra hörnet. Tävlingen har också en tidsgräns, och efter denna blir deltagaren automatiskt förflyttad till slutsidan. Alla svar sparas och tävlingen avslutas. Systemet tackar för deltagandet och eleven får sedan stänga webbläsaren.

Läraren bör i förväg informera eleven om poängsättningen. Felaktiga svar minskar slutpoängen och korrekta svar ökar poängen. Att inte besvara en fråga påverkar inte slutpoängen. Det lönar sig alltså inte att gissa.

Under tävlingstiden kan lärarna bekanta sig med uppgifterna på sin egen sida.

Problem under tävlingen

Ifall en elev av någon anledning avbryts i tävlandet är det möjligt att fortsätta genom att logga in igen (till exempel p.g.a. strömavbrott eller problem med datorn eller internetanslutningen). Att göra om hela tävlingen är endast möjligt i specialfall, vilket man bör komma överens om på förhand.

Efter tävlingen kan du ge respons om hur tävlingssystemet fungerat till tävlingsarrangörerna genom att fylla i responsblanketten som du hittar, då du klickar ’Kontakta oss’  i menyn. Svar till de vanligaste frågorna kan du hitta genom att följa länken ’Vanliga frågor (FAQ)’.

Poängräkning

Eleverna får poäng för rätta svar. Felaktiga svar minskar antalet slutpoäng. Att inte svara påverkar inte slutpoängen, inte heller hur mycket tid man använt. Däremot kan den totala tiden komma att användas för att särskilja elever i toppen.

LÄTT MEDEL SVÅR
Rätt svar 6 poäng 9 poäng 12 poäng
Inget svar 0 poäng 0 poäng 0 poäng
Fel svar -2 poäng -3 poäng -4 poäng

Poängen är uträknade så att totala antalet blir noll om alla frågor har felaktiga svar. Högsta antalet poäng ges om alla frågor har rätt svar. Interaktiva uppgifter ger en poäng mellan -4 och 12, beroende på uppgiftens svårighet.

Tävlingens resultat och priser

Tävlingsarrangörerna informerar de ansvariga lärarna om de preliminära resultaten ungefär två veckor efter att tävlingen är slutförd. De officiella resultaten fastställs inom en månad.

Integritetsskydd

Tävlingsarrangörerna lämnar ingen information om lärare, elever eller skolor vidare. Personinformation hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Resultaten kommer endast att användas för forskningsändamål (t.ex. ’åttondeklassare svarade bra på datoranvändningsfrågorna’ eller ’Skillnader i IT-kunskaper mellan svenska och finska elever…’). Resultat för enskilda elever kommer inte att jämföras.

Introduktion till tävlingssystemet

Vi hoppas att lärarna först bekantar sig själva med systemet och därefter låta eleverna bekanta sig med övningssystemet. Genom att välja ”Avsluta” och ”Visa resultat” kommer systemet att visa hur många frågor du besvarat och ge dig rätta svaren, med motivering. Efter tävlingen kan frågorna användas i diskussioner, i frågor gällande t.ex. datalogiskt tänkande och datoretik.

Tävlingen återkommer varje år i november, så du kan göra Databävern till ett årligt inslag i din undervisning.

Vi vill gärna få respons och utvecklingsförslag om systemets användning, tävlingsarrangemang och frågor. Vi har i år samma frågor som den finska, tyska och litauiska tävlingen men vill på sikt kunna anpassa frågorna för det svenska skolsystemet. Därför hoppas vi på respons speciellt om innehållet i frågorna.