Information om Bävern

Resultat för 2015 är klara!

Arrangörer av Bäver tävlingen

Tävlingen anordnas på ett tretiotal länder i världen. För elever i Sverige och Finland drivs tävlingen i ett samarbetsprojekt mellan olika universitet (KTH, Linköping universitet, Lunds universitet och Åbo Akademi) och Forsmarks skola. Ansvarig kontaktperson är Fredrik Heintz (fredrik.heintz@liu.se), Linköpings universitet. För eventuella frågor önskar vi att du använder kontaktformuläret under ”Kontakta oss”.

Priser

Då vi saknar sponsorer så kommer vi inte att dela ut några priser. Vi hoppas kunna ordna ett event för de bästa eleverna och deras familjer, men kan inte lova något. Vi uppmuntrar skolor och kommuner att lyfta fram elever som gör bra resultat!

Vad är Bävern?

Databävern är en populär och inspirerande tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning.

Databävern hålls årligen i november i drygt tretio länder runt om i världen (2011 hölls tävlingen i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ukraina, Holland, Italien, Slovakien, Tjeckien, Slovenien, Österrike, Frankrike, Ungern, Schweiz och Japan). Sammanlagt deltog ungefär 370 000 elever i 2011 års tävling, 520 000 elever 2012, 725 000 elever 2013 och 925 000 elever i 34 länder 2014.

Bävertävlingen

I Sverige hålls Bäver-tävlingen över internet. Datumen för tävlingen 2015 är 9-15 november. Det finns fem tävlingsklasser;

  • Mini: klass 2-3
  • Benjamin: klass 4-5
  • Cadet: klass 6-7
  • Junior: klass 8-9
  • Senior: gymnasiet

För att delta i tävlingen behövs en ansvarig lärare samt en dator med internetuppkoppling för varje tävlande. Hela skolan behöver inte tävla på samma gång, t.ex. kan olika klasser tävla olika tider på dagen.

Övningssystemet är öppet hela året på http://www.bebras.se och tävlingssystemet finns på samma adress under registrerings- och tävlingstid.

Arrangörerna av tävlingen informerar din lärare om de preliminära resultaten.